Ważna informacja dla bierzmowanych!!!

 

Ci wszyscy, którzy objęci zostali kwarantanną pozostają w domach dla nich bierzmowanie będzie w innym terminie. Pozostali kandydaci nie objęci kwarantanną gromadzą się w kościele w odpowiednich odstępach w maseczkach zakrywających usta i nos o godz. 15.30. O godz. 16.00 Ks. Biskup Wiesław Śmigiel rozpoczyna Mszę Świętą z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.

 

Ks. Proboszcz

Ks. Piotr Kociniewski