Misje Święte 2010                                                                                                                          

fot. Sławomir Gołębiewski