Pielgrzymka do Wilna 2012                                                                                                         

fot. Mirosław Kurdynowski