Procesja Bożego Ciała 2009                                                                                                                         

fot. Sławomir Gołębiewski